“Együtt éltünk – együtt élünk”

Pécsett van az ország nyugati felének legnagyobb működő zsinagógája. 1865 és 1868 között épült Gerster Károly, Kauser Lipót és Frey Lajos pesti építészek tervei alapján. 1869, július 22-én avatta fel dr. Löw Lipót szegedi, dr. Jakob Hirschfeld augsburgi (1858 és 1863 között pécsi) és Ehrlich Ede pécsi rabbi. Ez a helyi zsidók 4. közösségi imatere.
Ennek első emeleti karzatain nyílt meg 2014. szeptember 19-én az „Együtt éltünk – együtt élünk. A pécsi és baranyai zsidók története a 18. századtól napjainkig” című állandó kiállítás.
A látogatók 14 tematikus tablón, 10 tableten, 9 tárlón és két televízión korabeli dokumentumok, fényképek, családtörténetek, interjúk és személyes tárgyak segítségével két és fél évszázad magyarországi történelmének kevésbé tanított és kevéssé ismert részleteivel ismerkedhetnek meg.

A kiállítás tablói és tabletjei tematikus felépítésűek, ugyanakkor időrendben két jól elkülöníthető részre válnak. Az időhatár 1921, amikor három évig tartó szerb megszállás után Pécs visszatért a magyar állam fennhatósága alá. Az északi lépcsőházban és karzaton 1921-ig mutatják be a tablók és tabletek többek között a betelepedés országos, megyei és helyi folyamatait, a zsidókkal kapcsolatos rendeletek és törvények hátterét, a zsidó politikai és vallási egyenjogúsításhoz vezető utat, a zsidóságnak az ország magyarosodásában játszott szerepét, 1848 és az első világháború vonatozásait, a pécsi zsidó hitközség és közösségi intézményeinek történetét, a pécsi zsinagóga külső építészeti és belső elrendezésének sajátosságait, a gyászkultúrát. Az északi és déli karzatok tárlóiban térképek segítik a témában, korban és helyszíneken való tájékozódást.

A déli karzaton és lépcsőházban lévő tablókon és tableteken többek között a pécsi polgári élet jeles zsidó egyéniségeivel, családtörténetekkel, az oktatás kiemelkedő szerepével, a két világháború között kezdődő jogfosztásoktól a holokausztig terjedő időszakkal, az újrakezdés és napjaink hitközségi életével ismerkedhetnek az érdeklődők.

A középső karzaton és az átjárókban a hitéletnek, a zsinagóga belső elrendezésének, a zsidó mindennapoknak és ünnepeknek, az élet nagy fordulóinak szentelnek figyelmet a kiállítás készítői. A középső karzaton kapott helyet két televízió, melyen dr. Schweitzer József volt pécsi főrabbival (1946-1981) készült interjú, valamint a University of Southern California Shoah Foundation által készített és rendelkezésre bocsátott, pécsi holokauszt-túlélőkkel készített életinterjú részletek láthatók.

imarend

Reklámok